کانون پشتیبانان ماهان

warning اگر شما پشتیبان هستید و قصد ثبت نام در کانون رو دارید , میتونید مشخصات خودتون شامل نام , نام خانوادگی , سال تولد , محل تحصیل , شماره تماس و تخصص خودتون رو با استفاده از این فرم برای مدیر سایت ارسال کنید. با تشکر.

ارسال رزومه

نام نام خانوادگی سال تولد محل تحصیل
شماره تماس
تخصص در زمینه

اهداف کانون

  1. شناسایی پشتیبانان و طبقه بندی آنان بر اساس پارامترهای پشتیبانی
  2. معرفی پشتیبانان یه شرکت های درخواست کننده
  3. اجرای پروژه های تعریف شده از طرف ماهان توسط پشتیبانان مستقل
  4. ایجاد فضای آموزشی و تبادل اطلاعات بین پشتیبانان