نرم افزار های ماهان > گزارش تولید

با بكارگيري اين سيستم مدير توليد در هر لحظه مي‌تواند گزارش‌هاي ارزشمندي از خط توليد بدست آورد. سيستم گزارش توليد با ايجاد ارتباط با زير سيستم‌هاي ديگر از قبيل برنامه‌ريزي توليد، انبار، حقوق و دستمزد و ... مدير توليد را لحظه به لحظه از تعداد توليد هر محصول در هر بازه زماني دلخواه، ميزان استاندارد مصرف مواد و علل كاهش توليد مطلع كرده و او را در جهت اقدامات مقتضي راهنمايي مي‌نمايد.

 • apply لينك به برنامه انبار
 • apply معرفي فرآيند توليد محصولات
 • apply تعريف اجزاء محصولات
 • apply تعريف تركيب و مقدار اجزاء محصولات
 • apply لينك به برنامه حقوق و دستمزد
 • apply تهيه گزارشات روزانه توليد از نظر ماشين آلات و نيروي كار
 • apply ارائه گزارش روزانه آمار توليد محصول با توجه به ميزان استاندارد مصرف مواد و دلايل منطقي عدم تطابق با برنامه‌ريزي توليد
 • apply گزارش توليد هفتگي و ماهيانه يا در هر بازه زماني دلخواه
 • apply گزارش مصرف استاندارد مواد به نسبت محصول
 • apply گزارش مغايرت‌هاي حواله‌هاي انبار به نسبت محصول
 • apply گزارش علل توقف توليد